.
.

Spółdzielczy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczął swoją działalność w 1973 roku pod nazwą Osiedlowy Dom Kultury.

Placówka miała za zadanie spełniać funkcje społeczno-wychowawcze i kulturalne w osiedlu im. Kopernika. Z chwilą wybudowania nowych osiedli: Lotników, Szafera, Smoczka zmieniono nazwę na Spółdzielczy Dom Kultury MSM w Mielcu.

Pierwszym kierownikiem ODK był ś.p. Edward Zachariasz, który w 1974r. był założycielem Klubu Turystycznego “Torbaczek”. Młodzi członkowie zorganizowali wiele wycieczek i obozów.

Kierownik ODK był założycielem i wykonawcą Teatru Poezji “Kaliope”, w skład którego weszli twórczy młodzi ludzie, dobrzy recytatorzy, specjalizujący się w poezji ludowej woj. rzeszowskiego ()np.spektakl “Drewno mówi”)

Pod koniec lat 70-tych stanowisko kierownika ODK obejmuje mgr Józef Witek. ODK w tym czasie przeprowadza szereg ciekawych imprez np.:
- 1978r. ARTAMA - Przegląd Chórów Szkolnych - sesja z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka województwa rzeszowskiego, w której brali udział przedstawiciele miast: Łańcut, Rzeszów, Strzyżów, Sędziszów Małopolski, Kolbuszowa.
- 1979r. ARTAMA - Miejski Przegląd Zespołów Tanecznych
- Spotkanie Rodzin Lotniczych
- Popołudnie z “Płomyczkiem” (gazeta dla dzieci)
- Festiwal Piosenki Zuchowej i Dziecięcej
- Rajd Samochodowy Mieszkańców Osiedla Dzieciom
Co wtorek wyświetlano bajki dla dzieci, młodzież mogła potańczyć na dyskotece, starsi spotkać się w klubie seniora “Złota Jesień”

.

.
Spotkanie seniorów z klubu “Złota jesień”

Bogaty repertuar można było wówczas zrealizować dzięki poparciu Zarządu MSM i pracy kadry ODK, m.in. Anny Maciąg, Anny Krzaczkowskiej, Urszuli Gładyszewskiej, ś.p. Ali Toczyńskiej oraz kier. Józefa Witka. Na początku lat 80-tych następuje zmiana kierownika ODK. Funkcję tę podjął Jan Nowak. Miłośnik zespołów muzycznych organizuje zespół pn. “Okres przejściowy”, w którym osobiście gra. Zmienia się również kadra instruktorska. Na miejsce poprzednich przyjęci są Zofia Zaskalska, Małgorzata Śmist, Zdzisław Łaz, Stanisław Leśniak, Wiesław Wałek, Grażyna Aksiuto.

Bardzo dobrze działają samorządy podwórkowe. Dowodem tego jest zorganizowany w ODK w 1984r X Wojewódzki Sejmik Samorządów Podwórkowych. W tym samym roku odbyły się w ODK Prezentacje Amatorskich Zespołów Muzycznych Seniorów, w których brały udział Rzeszów, Kraków, Starachowice, Zamość - z domów kultury podległych Spółdzielczości Mieszkaniowej.

.
Zdjęcie seniorów po występie z okazji X Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego>

Przez krótki okres funkcję p.o. kierownika pełniła Anna Pakuła. Od 1985r. kierownikiem został Stanisław Płodzień -plastyk, organizator plenerów malarskich, wystaw szopek noworocznych.

Zmieniła się również kadra instruktorska. Tworzyli ją: Zdzisław Łaz - plastyk, Stanisław Leśniak - rekreacja i sport, Urszula Gładyszewska-Wałek, Grażyna Aksiuto, Bogdan Miodunka, Marek Graniczkowski. Od 1986r. do 1988 funkcję kierownika z przeszło roczną przerwą podejmuje mgr Jadwiga Klaus. Zastępuje ją w tym czasie Stanisław Leśniak. Od 1990 do 2009r. ponownie kierownikiem jest J. Klaus. W tym okresie oprócz pracowni plastycznej w SDK zaczynają na nowym osiedlu działać pracownie typu “hobby”, które prowadzi Jan Wozowicz oraz fotograficzna prowadzona przez Marka Graniczkowskiego.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem “Sęk” organizowana jest Mielecka Noc Poetów, Zespół Muzyczny “Taurus” bierze udział w Przeglądzie Zespołów Muzycznych JAROCIN 86.

Instruktorzy SDK od kilku lat organizują co roku imprezy dla dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych (dwa stowarzyszenia).

.
Pamiątkowe zdjęcie z zabawy

Popularne są wśród młodzieży wieczorki płytowe prowadzone przez Wiesława Wałka. W latach dziewięćdziesiątych odchodzą p.p. Mierzwińska, Leśniak, Łaz, Zaskalska, Piechocka, Kaczorek. Pracę podejmują na pewien okres Grażyna Aksiuto, Ewa Marosz, Marta Ciągło.

Działalność teatralna w ODK-u, a potem w SDK-u, prowadzona jest z dziećmi, młodzieżą i seniorami, prowadzi się teatry poezji, kukiełkowe, żywego planu.

.
Występy z Jasełkami w wykonaniu seniorów “Złotej Jesieni” - 1988r.

.
Występy jasełkowe seniorów z klubów “Złota Jesień” i “Pogodna Jesień” - 1998r.

.
Jasełka seniorzy

Dla uzdolnionej aktorsko młodzieży co roku organizuje się Konkurs pn. ”Teatr Jednego Wiersza”.

.
Zdobywczyni pierwszego miejsca w Teatrze Jednego Wiersza - Anna Ćwięka

Na początku lat dziewięćdziesiątych powstaje Filia Nr I na Osiedlu Lotników. Opiekę nad pracą społeczno-wychowawczą podejmuje Andrzej Guzy, po pewnym czasie przyjęty jest plastyk Krzysztof Przygoda. Powstaje również drugi klub seniora “Pogodna Jesień”, którego opiekunem zostaje Andrzej Guzy.

.
Jedno ze świątecznych spotkań seniorów z klubu “Pogodna Jesień”

Pracę w SDK rozpoczynają plastyczka Teresa Kubik, Dariusz Harchut - instruktor d/s rekreacji i sportu, modelarstwo lotnicze prowadzi inż. Zygmunt Osak, a szachy - Zenon Chojnicki.

.
Wystawa modeli latających w SDK

.
Rozgrywki szachowe w sali widowiskowej SDK

Opiekunem Klubu Fonoamatora mieszczącego się w ARS Klubie, w którym oprócz wystaw odbywają się spotkania, jest Krzysztof Przygoda.

.
Fonoamatorzy w ARS klubie

Od początku istnienia placówki prowadzona jest działalność teatralna opisana w odnośniku pod tym hasłem. Młodzież harcerska spotykała się na zbiórkach do 2001r.

.
DH Indianie - zastęp Makrele i Pumy 1995r.

Od ponad 20 lat prowadzone są kursy tańca towarzyskiego I, II i III stopnia, Klub Tańca Towarzyskiego “Żaczek” oraz rytmika dla dzieci. Jedną z dłużej prowadzących tę działalność była Dorota Chwałka, obecnie Luiza Kozioł -patrz działalność taneczna.

.
Część Klubu Tańca Towarzyskiego “Żaczek”

Od 2001r Dziecięcy Zespół “Perełki” oraz śpiew wokalny indywidualny prowadzi muzyk Ryszard Kucharski.

.
“Perełki” - dziecięcy zespół wokalny

Filia Nr II SDK na Os. Szafera przy ulicy Botanicznej rozpoczęła swoją działalność w roku 1996. Koordynatorem jej działalności jest Maciej Kulpa. Instruktorami w Filii Nr II są również Urszula Gładyszewska-Wałek, Ewelina Sieroń - patrz Filia Nr II. Również i tu założono Klub Seniora “Wrzos”

.
Klub Seniora "Wrzos"

Obecna kadra SDK i Filii Nr I i II prowadzi przez cały rok szkolny zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto jest organizatorem Przeglądu Twórczości Przedszkolnej, w którym uczestniczą dzieci z wszystkich przedszkoli mieleckich.

.
Przegląd Twórczości Przedszkolnej

.
Krasnale - przedszkolaki reprezentujące SDK w Przeglądzie Twórczości Przedszkolnej

W okresie letnim i jesiennym instruktorzy prowadzą na osiedlach spółdzielczych Festyny Zabawowe.

.
Festyn Zabawowy zorganizowany na Osiedlu Lotników

.
Jedna z konkurencji do pokonania w slalomie podczas festynu

Pod koniec czerwca i cały lipiec w SDK organizowane są półkolonie dla dzieci. W programie są zajęcia z plastyki, tańca, teatru, śpiewu, dzieci wyjeżdżają na basen do Połańca lub do Ropczyc, odwiedzają McDonald`s, jeżdżą na koniach w Stadninie Koni w Chorzelowie połączone często z ogniskiem, Muzeum Lalki, Hodowla Strusi w Wojsławiu itp.

.
Ognisko podczas półkolonii

.
Zbiorowe zdjęcie półkolonistów

W okresie wiosennym przeprowadzane są Rozgrywki Osiedlowe w piłkę nożną.

.
Reprezentacja osiedla w piłce nożnej

.
Nagrody zwycięzcom wręcza V-ce Prezes MSM - Marta Łoch

Zimą podczas ferii dla dzieci organizowane są zajęcia sportowe, rekreacyjne, kuligi, ogniska czy wyjazdy na basen kryty

.
Kulig dziecięcy zorganizowany w lasach na Smoczce

.
Konkurencje sportowe na lodowisku

Dla mieszkańców osiedli spółdzielczych co roku ogłaszany jest konkurs "Najpiękniejszy ogród na moim balkonie"

.

.

.

.
Wybrane balkony na osiedlach spółdzielczych

SDK współpracuje z MOPS, Sanepidem, przedszkolami, szkołami, RCK, "Małą Laponią", organizacjami, stowarzyszeniami, itd. Prężnie działające Komitety Osiedlowe, a potem Rady Osiedlowe bardzo pomagają w realizacji programu placówek.

Przewodniczącymi Rady Osiedla im. Kopernika byli: ś.p. Eugeniusz Opiela, Zygmunt Kołodziej, obecnie te funkcję sprawuje Ryszard Sieroń. Przewodniczącym Rady Osiedla Żeromskiego jest Władysław Włodarczyk. Przewodniczącym Rady Osiedla Lotników byli: ś.p. Kazimierz Paluch, Ryszard Korczak, a obecnie jest nim Bogdan Gajek. Przewodniczącą Rady Osiedla Smoczka jest Apolonia Kusak. Przewodniczącym Rady Osiedla Szafera był Henryk Jałocha, a obecnie jest Stanisław Ryba.

Wszelką działalność społeczno-wychowawczą nadzoruje Rada Nadzorcza, której przewodniczącym jest obecnie Waldemar Pacholec.

Dzięki obecnemu Zarządowi Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w składzie Zbigniew Buczek, Marta Łoch, Leon Domin SDK został odnowiony, wykonano piękną elewację budynku, wyremontowano i doposażono pomieszczenia SDK. Działalność SDK i Filie Nr I i II prowadzą różnoraką działalność, do uczestnictwa w której zapraszamy mieszkańców naszego miasta:dzieci, młodzież i dorosłych.

Copyright © MSM w Mielcu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zalecana rozdzielczość min. 1024x768