.
.

Początkowo Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa dla ludzi starszych organizowała okazjonalnie tzw. spotkania okolicznościowe. Dzięki przychylności ówczesnego prezesa MSM Franciszka Kapinosa oraz zaangażowaniu kierownika SDK śp. Edwarda Zachariasza seniorzy zaczęli spotykać się w pomieszczeniach SDK przy ulicy Kusocińskiego 13a.

.
Pierwsze spotkanie ludzi starszych w sali widowiskowej ODK

Następny kierownik SDK Józef Witek objął opieką seniorów i założył w 1978r. chór "Retro", który prowadził przez 9 lat. Od 1992r. prowadzenie chóru obejmuje Wojciech Smajdor, następnie Piotr Karaś, a później Ryszard Kucharski. Obecnie opiekę nad chórem sprawuje Przemysław Pawłowski.

.
27.02.1988 - Dzień Seniora w GOK w Wojsławiu

Z czasem okazjonalne spotkania seniorów przestały wystarczać i pojawił się pomysł utworzenia Klubu Seniora "Złota Jesień", zainicjowany przez późniejszy zarząd klubu. Pierwszą przewodniczącą została ś.p. Maria Sokół, a po niej tę funkcję sprawowali Alicja Jezioro, Stanisława Łoś, Jadwiga Hałun oraz ś.p. Władysław Strokoń. Obecną przewodniczącą jest Genowefa Markowska.

.
Część zarządu "Złotej Jesieni"

.
Urodziny p. Pawlak, jednej z założycielek klubu

Pod koniec lat 70-tych ustanowiono opiekuna etatowego z ramienia MSM. Funkcję tę podjęła Zofia Zaskalska.

.
Jasełka w wykonaniu seniorów

.
Wejście krakowianek podczas widowiska jasełkowego

W tym okresie widoczny był duży rozwój klubu, dzięki przychylności tak władz MSM, jak i Komitetu Osiedlowego, którego przewodniczącym był ś.p. Eugeniusz Opiela oraz wielki sympatyk seniorów Maria Hyjek. Serdecznie wspominana jest przez seniorów współpraca z Krystyną Piechocką, następnym opiekunem klubu. Funkcję te pełniły później również Barbara Graniczkowska, Ewa Marosz i Marta Ciągło. Od 1996r. z seniorami współpracuje Teresa Kubik - instruktor plastyk SDK. Dużo osobistego zaangażowania w prace na rzecz seniorów wykazali także kierownicy SDK, jak ś.p. Edward Zachariasz, Józef Witek oraz Jadwiga Klaus. Działalność klubu opisana jest w kronikach. Seniorzy na swoich spotkaniach wykonywali robótki ręczne, inni brali udział w próbach chóru, duża część seniorów wyjeżdżała na wycieczki - do Lichenia, Biłgoraja, Starego Sącza, Lublina, Wrocławia, Częstochowy, Leżajska, Zamościa, Oświęcimia, Rzeszowa, Jędrzejowa, Pińczowa, Racławic, Miechowa. W późniejszych latach zwiedzono m.in. Kałków, Górne, Dębno, Nowy Wiśnicz, Tropich, Żarnowiec, Bóbrki, Duklę, Krynicę, Kamienną, Porębkę Uszewską, Kalwarię Zebrzydowską, Przemyśl, Krasiczyn, Nałęczów.

.
Kałków

.
Seniorzy "Złotej Jesieni" w Ogrodzie Botanicznym w Zamościu

.
Zbiorowe zdjęcie seniorów w Zamościu

.
W oczekiwaniu na występ w Przeglądzie Spółdzielczych Zespołów Artystycznych

Częste spotkania w klubie z ciekawymi ludźmi, odwiedziny swoich znajomych, pomoc w zakupach itp. powodowało, że wiele osób poczuło się potrzebnymi, nieodstawionymi na tzw. boczny tor.

Otrzymane pomieszczenie tylko dla klubu - po odejściu filii przedszkola z ODK, pozwoliło na częstsze spotkania seniorów, organizację spotkań z okazji imienin, opłatka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Mikołaja, Andrzejek, a także organizację występów teatralnych i wieczorów poezji.

.

.
Wspólne ognisko za laskiem

.
Występ seniorów

.
Mikołaj wśród seniorów

Seniorzy przystępowali do różnego rodzaju konkursów.

Chór "Retro" wziął udział w Konkursie II Środowiskowego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej "ARTAMA 79", a w konkursie pn. "Nasi seniorzy" organizowanym przez Wojewódzką Spółdzielnię Mieszkaniową w 1982r. uzyskali I miejsce.

Seniorzy “Złotej Jesieni” gościli chór “Ballada” z Rzeszowa, Klub “Zygzak”, Zespół Pieśni i Tańca “Krakus” oraz Telewizyjny Klub Seniora z Wrocławia, który nagrał i wyemitował w TV program o naszym klubie.

Również Program II Polskiego Radia transmitowany przez Rzeszów nagrał audycję o "Złotej Jesieni". W 1979r. w ramach konkursu “O najlepszy Klub Seniora” w Polsce zdobyliśmy I-szą nagrodę ex-equo z czterema innymi klubami.

Copyright © MSM w Mielcu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zalecana rozdzielczość min. 1024x768