.
.
Zespół wokalno-instrumentalny WHERSES

. . .

Zajęcia w zespole wokalnym przeznaczone są dla dzieci i młodzieży pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu oraz dla osób posiadających odpowiednie predyspozycje muzyczne.


Założenia programowe:

 • kształcenie, utrwalenie i rozwój zdolności muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych
 • przygotowanie zespołów do występów i konkursów okolicznościowych

Cele szczegółowe:

 • uwrażliwienie na piękno i wyraz sztuki muzycznej
 • rozwijanie własnych pasji muzycznych
 • kształcenie słuchu muzycznego
 • współpraca i integracja w grupie
 • przygotowanie odbiorców do prawidłowego odbierania muzyki
 • rozwijanie i kształcenie poczucia rytmu
 • zapoznanie z bogatym repertuarem muzycznym
 • nauka gry na instrumentach
 • poszerzanie repertuaru przez poznawanie nowych utworów muzycznych
 • nauka śpiewu, emisja głosu
 • kształcenie kultury w grupie
 • rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata

Treści programowe:

 • rytmika i rytmizacja (ćwiczenia i piosenki)
 • poznawanie pisma muzycznego i zasad muzycznych
 • ćwiczenia emisyjno-dykcyjne głosu
 • grupowe opracowywanie utworów
 • nauka akompaniamentu
 • wspólne słuchanie utworów i ich omawianie
 • nauka gry na instrumentach muzycznych
Copyright © MSM w Mielcu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zalecana rozdzielczość min. 1024x768